Bảo mật thông tin là một trong những công việc cần thiết, áp dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng.

– Thu thập thông tin.

Chúng tôi sẽ lưu lại tất cá các thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ IP.
Thông tin cá nhân được thu thập khi bạn đăng ký một tài khoản tại hệ thống web, đặt hàng trên website, hoặc khi quý khách giao tiếp với chúng tôi, tư vấn, bán hàng, điện thoại, email, thư tín.

– Phạm vi sử dụng thông tin.

Sử dụng dữ liệu mà khách hàng cung cấp để:
+ Hỗ trợ khách hàng tư vấn sản phẩm dịch vụ
+ Cung cấp cho khách hàng thông tin mới qua website nếu chấp nhận Email thông báo

– Bảo mật thông tin.

Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng.
Chúng tôi nhận thức được sự tin tưởng mà quý khách thể hiện khi truy cập vào các trang web do chúng tôi vận hành và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thông báo bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng.
Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách bằng tính trung thực với mục đích cuối cùng là đem đến những giá trị tốt nhất cho quý khách.